Bột Làm Trân Châu Trắng Chịu Nhiệt – Pearl Jelly TMP 3391

Bột Làm Trân Châu Trắng Chịu Nhiệt – Pearl Jelly TMP 3391

Thông Tin

Ứng dụng: sử dụng trong sản xuất thạch trân châu ngọc trai/trân châu 3Q

Đặc tính:

  • Trân châu thành phẩm vừa có độ dẻo, vừa có độ giòn
  • Hạt trân châu bền nhiệt, không tan kể cả trong môi trường nhiệt độ cao